MẪU VIẾT TIỂU SỬ BẰNG TIẾNG ANH

     

Phần writing reviews cách thu xếp ý cùng viết một đoạn văn chủ thể tiểu sử của đều người. Bài viết dưới đây cung ứng các từ vựng và cấu tạo cần lưu ý cũng như phía dẫn cách giải bài xích tập trong sách giáo khoa khiến cho bạn học trong bài toán học tập giờ đồng hồ Anh trên lớp cũng giống như trong các bài kiểm tra. Hãy xem thêm ngay cùng với retunggiay.vn ngay nhé.

Bạn đang xem: Mẫu viết tiểu sử bằng tiếng anh

Video Viết tiểu sử bằng tiếng Anh

I. Trường đoản cú vựng

Education(n): <,edju:’kei∫n> sự giáo dục đào tạo  C.V(n): bạn dạng sơ yếu lí lịch  Attend(v) <ə’tend>: tham dự, có mặt Previous(a): <‘pri:viəs> trước đây Tourist guide(n): lí giải viên phượt Telephonist(n) ng ười trực điện thoại cảm ứng

*

II. Cấu trúc cần lưu ý

III. Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi:

Writing about people’s background. (Viết về lai kế hoạch của người)

Task 1: Read Mr Brown’s c.v. (curriculum vitae) – a size Willi details about somebody’s past education và jobs).

( Đọc bạn dạng lý kế hoạch của ông Brown (bản lý kế hoạch – mẫu solo với những cụ thể về việc học vấn và vấn đề làm của một fan nào đó.)

Name (Tên) : David Brown Ông / Bà Date of birth (Ngày sinh) : 12 / 11 / 69 Place of birth (Nơi sinh) : Boston học tập vấn Education (Giáo dục) School attended (Trường theo học) : Kensington High School Kỳ thi đã đậu Anh văn. Pháp văn, Previous jobs (Việc làm trước đây) Tour guide (Hướng dẫn viên du lịch): 6/ 1991 12/ 1998 khách sạn telephonist (Điện thoại viên khách hàng sạn): 3/1999 5/2002 Interests (Sở thích): nhạc và khiêu vũ

 And now write a paragraph about Mr Brown, usng the cues below. (Và hiện nay viết một quãng văn về ông Brown, dùng hồ hết từ gợi nhắc bên dưới.)

Gợi ý đoạn văn:

Mr Brown was born on November 12th 1969 in Boston. He went to Kensington High School và passed exams in English. French & Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 t0 December 1998. Và from March 1999 to lớn May 2002, he worked as a khách sạn telephonist. He likes music & dancing.

Task 2: Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent and complete the form.

Xem thêm: Phân Tích Vai Trò Của Nhà Quản Trị Quan Trọng Như Thế Nào? Vai Trò Của Nhà Quản Trị Trong Tổ Chức

(Làm vấn đề từng đồi. Hỏi chúng ta cùng học với em những thông tin về cha/mẹ cùa anh/chị ấy và điền mẫu đơn.)

Gợi ý hội thoại:

You : Minh, can I ask you some questions about your father? Minh : Yes, of course. You : vì you mind telling me his name? Minh : No problem. His name’s Le Van Viet. You : When and where was your father born? Minh : He was born in Thap Muoi, Dong Thap in 1963. You : Where did he go to school? Minh : He went to the local primary school. You : Did he complete his secondary education? Minh : No. He only completed primary education.. You : What does your father do now? Minh : He’s a worker. You : Where does he work? Minh : He’s working in a textile factory (nhà vật dụng dệt). You : What does he work there exacily? Minh : He’s in the packing section (bộ phận đỏng gói). You : How long has he been working there? Minh : For about ten years. You : What job did he do before this one? Minh : No. He has just only this one. You : What’s his interest? Minh : He likes watching football. You : Thanks a lot for your information. Minh : That’s OK.

Hoàn thành mẫu:

Name : Le Van Viet Mr / Ms Date of birlh : 1963 Place of birth : Thap Muoi, Dong Thap Education School attended: local primary school Exams passed : primary education Job Date from Date lớn worker 1996 2006 Interests: watching football

Task 3: Write a paragraph about your partner’s parent. Then ask him/her to lớn read the paragraph and kiểm tra whether the information is correct.

(Viết một quãng văn về phụ thân / mẹ của khách hàng cùng học của em. Tiếp đến yêu cầu anh chị ấy đọc với kiểm xem thông tin đúng không.)

My classmate’s father’s name is Le Van Viet. He was born in Thap Muoi, Dong Thap provinve in 1963. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.

Viết đái sử giờ Anh về giữ Hữu Phước

Tiếng Anh

Luu Huu Phuoc (1921-1989) is one of the great composers in Viet Nam. He was born in Hau Giang, can Tho. He was famous for composing many lively patriotic wartime songs, children songs và occasional opera, which express the country’s fight against French and America. Some of his famous works are Bach Dang Giang, Tieng Goi Thanh nien, Giai phong mien Nam,… Luu Huu Phuoc was the member of National Assembly, Chairman of the committee of Culture và Education. After his death in 1989, he was awarded Ho chi Minh prize. To sum up, Luu Huu Phuoc was one of the most prominent cultural figures during national liberations movements. On June 26, 1989, he passed away in Ho chi Minh city.

Xem thêm: Rom Custum - Nâng Cấp Android 10 Cho Note 8

Tiếng Việt 

Lưu Hữu Phước (1921-1989) là trong số những nhà soạn nhạc mập của Việt Nam. Ông hình thành tại Hậu Giang, phải Thơ. Ông lừng danh vì đã biến đổi nhiều bài xích hát thời chiến yêu nước sôi nổi, những bài hát thiếu nhi và thỉnh thoảng là các vở opera thể hiện trận đánh đấu phòng Pháp và Mỹ của khu đất nước. Một số tác phẩm khét tiếng của ông là Bạch Đằng giang, tiếng gáy thành phố, giai phẩm miền Nam,… lưu giữ Hữu Phước từng là Đại biểu Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban văn hóa truyền thống – Giáo dục. Sau khi mất năm 1989, ông đã được truy tặng ngay giải thưởng hồ Chí Minh. Nắm lại, giữ Hữu Phước là trong những nhân vật văn hóa truyền thống tiêu biểu duy nhất trong các trào lưu đấu tranh giải tỏa dân tộc. Ngày 26 tháng 6 năm 1989, ông từ trằn tại thành phố Hồ Chí Minh.