Đo Đạc Tiếng Anh Là Gì

     

Cung cấp cho chính mình đầy đủ từ vựng trắc địa cùng hình hình ảnh minh họa và những bài đọc tất cả kèm theo bài dịch. Sau từng lesson đang là bài tập kết luận kiến thức

*

1.1. SURVEYING: TRẮC ĐỊA

1. Từ mới:

Define: : v: định nghĩa.Bạn vẫn xem: đo đạc tiếng anh là gì

Measurement: : n: sự đo lường, phép đo

Relative: : adj: liên quan đến, tương đối

Position: : n: vị trí; lập trường, quan tiền điểm

Man made: vày con bạn tạo ra, nhân tạo.Bạn sẽ xem: Đo đạc giờ anh là gì

Feature: : n: điểm đặc trưng

Surface: : n: bề mặt

Presentation: : n: sự trình bày

Graphically: : adv: bởi đồ thị

Numerically: : bởi kĩ thuật số

Distance: : n: khoảng cách

Angle: : n: góc

Direction: : n: hướng

Location: : n: vị trí

Elevation: : độ cao

Area: : n: vùng; diện tích

Volume: : n: thể tích

Thus: : adv: theo phong cách đó, bởi vì vậy

Determine : v: xác định, định rõ

Portray: : v: miêu tả

Construction: : n: sự xây dựng

Profile: : n: tè sử, mặt phẳng cắt nghiêng, bạn dạng vẽ

Cross-section : n: mặt phẳng cắt ngang

Diagram: : n: biểu đồ

Process : n: tiến trình / v: gia công, xử lí

Divide: : v: chia ra

Field-work: : n: công việc ngoại nghiệp

Office-work: : n: công tác nội nghiệp

Necessary : adj: yêu cầu thiết, thiết yếu

Purpose: : n: mục tiêu / v: có mục đích

2. Bài xích đọc:

Surveying may be defined as the art of making measurement of the relative positions of natural and manmade features on the Earth’s surface, & the presentation of this information either graphically or numerically.

Bạn đang xem: đo đạc tiếng anh là gì

Distances, angles, directions, locations, elevations, areas và volumes are thus determined from data of the survey. Also, much of the information of the survey is portrayed graphically or numerically by the construction of maps, profiles, cross-sections and diagrams.

Thus, the process of surveying may be divided info the field-work of talking measurements and the office-work of computing & drawing necessary to lớn the purpose of the survey.

3. Dịch:

Công tác đo đạc được định nghĩa là một trong những kỹ thuật tạo thành các trị đo địa điểm tương hỗ của những điểm đặc trưng thoải mái và tự nhiên và nhân tạo trên mặt phẳng Trái đất, và sự màn biểu diễn những thông tin này thì bởi cả hình ảnh và dạng số.

Khoảng cách, góc, hướng, vị trí, độ cao, diện tích s và thể tích hoàn toàn có thể được xác minh từ các dữ liệu đo đạc. Phần lớn các tin tức của vấn đề đo đạc được biểu thị dưới dạng hình ảnh hoặc dạng số bằng cách thành lập phiên bản đồ, bạn dạng vẽ, mặt cắt, biểu đồ.

Theo đó, quá trình đo đạc hoàn toàn có thể được phân ra công tác ngoại nghiệp tạo thành trị đo và công việc nội nghiệp đo lường và thống kê và vẽ các yếu tố cần thiết cho mục tiêu đo đạc.

1.2. USES OF SURVEYS: Ứng dụng của trắc địa

1. Tự mới:

Establish: : v: thành lập, thiết lập

Boundary: : n: biên giới

Project : n: dự án

Magnitude: : độ lớn

Base on (upon) sth: dựa trên một chiếc j

To greater or lesser: ít hay nhiều

Aside : adv: lịch sự một mặt / pre: quanh đó ra, trừ ra

Assistance : n: sự giúp đỡ

Conception : n: quan liêu niệm

Execution : n: sự thi hành, sự thực hiện

Conduct : v: hướng dẫn

Variety : n: nhiều dạng

Charting: : n: biểu đồ gia dụng / v: vẽ biểu đồ

Charting of coast lines: bạn dạng đồ đường bờ biển

Navigable: : adj: có thể đi lại được

NAVSTAR GPS: Navigation Satellite Timing và Ranging Global Positioning System

Stream: : n: suối

Precise : adj: chủ yếu xác

Definite: : adj: xác định, định rõ

Reference : n: sự tham khảo, sự chỉ dẫn

Throughout: : pre: trải lâu năm / adv: khắp nơi

Valuable: : adj: có giá trị

Mineral: : adj: thuộc về tài nguyên / n: khoáng sản

Deposit: : n: mỏ (khoáng sản)

Concerning: : pre: tương quan đến

Magnetism: : n: từ tính, trường trọng lực

Scattered: : adj: rải rác

Portion: : n: phân chia

Particularly: : adv: một giải pháp đặc biệt

Regard: : n, v: quan liêu tâm, liên quan đến

Obtain: : v: thu được, giành được

Property: : n: sở hữu; của cải; trực thuộc tính, sệt tính

2. Bài xích đọc:

The earliest surveys known were for the purpose of establishing the boundaries of land, và such surveys are still the important work of many surveyors.

Every construction project of any magnitude is based lớn a greater of lesser degree upon measurements taken during the process of a survey & is constructed about lines and points established by the surveyor. Aside from land surveys, surveys are of assistance in the conception, design, & execution of engineering works.

Surveys are conducted for a variety of purposes, such as the fixing of national and state boundaries, the charting of coast lines, và navigable streams và lakes, the precise location of definite reference points throughout the country, the collection of valuable facts concerning the Earth’s magnetism at widely scattered stations, the mapping of certain portions of the country, particularly in the location of valuable mineral deposits, est.

Summing up, surveys are divided into three classes:

– Those for the primary purpose of establishing the boundaries of landed properties,

– Those forming the basic of a study for or necessary to lớn the construction of public và private works and

– Those of large extent và high precision conducted by the government. There is no hard và fast line of determination between surveys of one class & those of another, as regards of methods, employed, results obtained, or use of the data of the survey.

 3. Dịch:

Việc đo đạc nhanh nhất được nghe biết là nhằm ship hàng cho mục đích thiết lập cấu hình ranh giới đất đai, cùng những công tác làm việc ấy vẫn là quá trình quan trọng của những người trắc địa.

Các dự án công trình xây dựng ở bất kỳ mức độ nào, cho dù ít hay nhiều đều dựa trên việc tạo ra trị đo trong quá trình đo đạc cùng được kiến thiết theo các đường hoặc điểm được lập bởi những người đo đạc. Ko kể đo đạc đất đai, trắc địa còn hỗ trợ lập các ý tưởng, thiết kế, và tiến hành các công trình xây dựng.

Việc đo đạc được thực hiện cho nhiều mục đích, như việc xác định ranh giới quốc gia và khu vực vực, lập phiên bản đồ con đường bờ biển khơi và phần đông dòng suối và hồ nước hoàn toàn có thể đi lại được, vị trí chính xác các điểm trải lâu năm trên khắp cả nước, việc tích lũy các dữ kiện có mức giá trị liên quan tới trường trọng lực của Trái khu đất tại các trạm phân bổ rộng khắp, thành lập bản đồ từng khoanh vùng của khu đất nước, đặc biệt quan trọng ở vị trí những mỏ khoáng sản có giá bán trị, v.v

Tóm lại, công tác làm việc đo đạc được chia thành ba phần chính:

– giao hàng mục đích đó là phân biệt nhãi nhép giới, quánh tính của những thửa đất.

– tạo thành các gốc rễ cho việc phân tích hoặc sự quan trọng cho xây dựng các công trình nơi công cộng và cá nhân

– Đo đạc trong phạm vi to và độ đúng chuẩn cao được tiến hành bởi bao gồm phủ.

Không có ranh giới rõ ràng giữa vấn đề đo đạc trong các lớp cùng từng lớp một, nhưng phương pháp, công việc, hiệu quả thu nhận, hoặc sử dụng các dữ liệu của việc đo đạc .

1.3. PLANE SURVEYING: TRẮC ĐỊA ĐỊA HÌNH

1. Tự mới:

Considerd: : v: chú ý đến

Considered as = taken into account as = taken into consideration as

Spheroidal: : adj: có dạng hình cầu

Shape : hình dạng, khuôn mẫu / v: định hướng

Neglect: : n: sự sao lãng, không chăm chú / v: sao lãng, ko chú ý

Horizontal: : adj: nằm trong chân trời; nằm ngang, ngang / n: đường nằm ngang

Mathematical: : adj: (thuộc) toán học

Straight: : adj: thẳng

Plumb: : n: trái dọi

Within: : pre: trong vòng, trong tầm thời gian

Parallel: : adj: tuy vậy song

Polygon: : n: đa giác

Level line: mặt đường chuẩn

Canal: : v: kênh

Except: : v: trừ ra, các loại ra

2. Bài đọc:

That type of surveying in which the mean surface of the Earth is considered as a plane, or in which its spheroidal shape is neglected, is generally defined as plane surveying. With regard khổng lồ horizontal distances and directions, a level line is considered as mathematically straight, the direction of the plumb line at any point within the limits of the survey is considered as parallel khổng lồ the direction of the plumb line at any other point, & the angles of polygons are considered as the plane angles.

Surveys for the location and construction to lớn highways, railroads, canals, and, in general, the surveys necessary for the works of man are plane surveys, as are also the surveys made for the purpose of establishing boundaries, except state & national.

3. Dịch:

Loại đo đạc mà trong số đó coi mặt phẳng trung bình của trái đất như 1 mặt phẳng, hoặc những thiết kế mặt mong bị bỏ qua, hay được khái niệm là trắc địa phổ thông. Đối với khoảng cách ngang cùng hướng, một đường chuẩn được coi như 1 đường trực tiếp toán học, hướng con đường dây dọi tại bất kỳ một điểm với giới hạn đo đạc thì được xem là song song với con đường dậy dọi tại ngẫu nhiên một điểm khác, và góc của nhiều giác được xem như là góc phẳng.

Việc đo đạc nhằm xác xác định trí và xây dựng những đường cao tốc, đường sắt, kênh mương và, nói chung, vấn đề đo đạc quan trọng cho buổi giao lưu của con fan thì được điện thoại tư vấn là trắc địa phổ thông, tương tự như việc đo đạc được triển khai cho mục tiêu phân biệt ma lanh giới, kế bên ranh giới khoanh vùng và quốc gia.

1.4. GEODETIC SURVEYING: TRẮC ĐỊA CAO CẤP

1. Trường đoản cú mới:

Geodetic : Geodetic Surveying: Trắc Địa Cao cấp

Branch: : n: nhánh, chi nhánh / v: phân nhánh

Distinguish : v: phân biệt, chỉ ra sự khác biệt

Technique: : n : kĩ thuật, công nghệ

Involve : v: bao gồm

Curvature : n: độ cong, sự uốn cong

Explain : v: giảng giải, giải thích

Framework : n: khung, sườn; lưới cơ sở

Angular: : adj: (thuộc)góc, bao gồm góc cạnh

Task : n: nhiệm vụ, quá trình / v: giao nhiệm vụ

Include : v: bao gồm

Positional : (thuộc) vị trí

Global positioning system: GPS: hệ thống định vị toàn cầu

Transmission : n: sự truyền, sự phát

Satellite : n: vệ tinh

Co-ordinate : n: tọa độ

Accuracy : n: độ chính xác

Hence : adv: kể từ đấy; do đó

2. Bài bác đọc:

Geodetic surveying is actually branch of surveying distinguished both by use và technique. In geodetic surveying large areas of the Earth’s surface are involved and the curvature of the Earth must be taken into account. As will be explained shortly, framework of angular & distance measurements between points are necessary to lớn control all surveys và when surveying large areas, such as a whole country, the measurements must be taken khổng lồ the highest possible standard. Modern methods for this task include global positioning system which use transmissions from satellites to obtain the three dimensional co-ordinates of any point on the Earth’s surface lớn a high degree of accuracy. The study of the size and shape of the Earth & its gravity field is known as geodesy, hence the name of this type of surveying.

3. Dịch:

Trắc địa cao cấp thực tế là một nhánh của trắc địa, được phân biệt ở áp dụng và kỹ thuật. Vào trắc địa cao cấp, các mặt phẳng rộng bự trên trái đất có tương quan và độ cong trái đất phải được xem đến. Giải thích một phương pháp ngắn gọn, lưới khống chế đo góc và các trị đo cạnh giữa những điểm là quan trọng cho việc tiến hành công tác đo đạc với đo đạc trong phạm vi rộng lớn, như là 1 trong quốc gia, thì những trị đo yêu cầu được mang đến tiêu chuẩn chỉnh độ thiết yếu xác tối đa có thể. Phương thức hiện đại cho các bước này bao gồm hệ thống định vị toàn cầu trong những số đó sự truyền biểu đạt từ vệ tinh nhân tạo để thu nhận thấy tọa độ cha chiều của bất kì điểm nào xung quanh đất với độ đúng đắn cao. Việc phân tích hình dạng và kích cỡ trái đất và trường trọng lực của nó được nghe biết là trắc địa cao cấp, do đó mô hình này cũng gọi là trắc địa.

EXERCISE:

1. How can surveying be defined?

Surveying may be defined as the art of making measurement of the relative positions of natural & manmade features on the Earth’s surface, and the presentation of this information either graphically or numerically.

Xem thêm: Bạn Đang Follow Quá Nhanh Trên Tiktok Bạn Đang Thao Tác Quá Nhanh

2. How is much of the information of the survey portrayed?

3. How many the process of surveying be divided?

The process of surveying may be divided info the field-work of talking measurements and the office-work of computing & drawing necessary to lớn the purpose of the survey.

4. What was the purpose of the earliest surveys?

The earliest surveys known were for the purpose of establishing the boundaries of land.

5. Why must every construction project be based on surveys?

Because surveys are assistance in the conception, design, & execution of engineering works.

6. What can you say about the level line, the direction of a plumb line and the angles of polygons in plane surveying?

In plane surveying, a level line is considered as mathematically straight, the direction of the plumb line at any point within the limits of the survey is considered as parallel lớn the direction of the plumb line at any other point, và the angles of polygons are considered as the plane angles.

7. Where are plan surveys employed?

Plane surveys are employed for the location and construction khổng lồ highways, railroads, canals, and, in general, the surveys necessary for the works of man are plane surveys, as are also the surveys made for the purpose of establishing boundaries, except state và national.

8. In plane surveying, how is the Earth’s surface assumed to be? Why?

In plane surveying, the Earth’s surface assumed khổng lồ be a plane, because it’s conducted in a small area of the Earth’s surface.

9. What must be taken into account in geodesy surveying? Why?

In geodetic surveying, the curvature of the Earth must be taken into tài khoản because large areas of the Earth’s surface are involved

10. What vày modern methods in geodesy surveying include?

Modern method for this task include global positional system which us transmissions from satellites to obtain the three dimensional co-ordinates of any point on the Earth’s surface to a high degree of accuracy.

Lesson 2: TRIANGULATION

2.1. INTRODUCTION:

1. Trường đoản cú mới:

Triangulation: : n: lưới tam giác

Triangle: : n: hình tam giác

Extensive: : adj: rộng ng về diện tích; kéo dài ra xa

Means: : n: phương tiện, bí quyết thức

Topographic: : adj: Cách viết khác: topographical : (thuộc) phép đo về địa hình, trực thuộc về địa hình

Similar: : adj: giống nhau, như nhau, tương tự, cùng loại, cùng hình dáng

Adjacent: : adj: ngay gần kề, kế liền, sát ngay

Vertex (pl. Vertices, vertexes): : n: đỉnh , chỏm, chóp, ngọn, điểm cao nhất

Avoid: : v: tránh, tránh xa, ngăn ngừa

Absolute: : adj: xuất xắc đối, hoàn toàn; thuần tuý, nguyên chất

Unavoidable: : adj: ko thể tránh được; tất yếu

Desirable: : adj: mong mỏi muốn, ao ước

Arrangement: : n: sự sắp xếp, sự sắp đặt, cái được sắp xếp, cái được sắp đặt

Afford: : v: có thể, có đủ sức, có đủ khả năng, có đủu điều kiện / chế tạo ra cho, cấp cho cho, ban cho

Geometrical: / Figure:

Geometrical Figure: đồ gia dụng hình

Theoretical: : adj: (thuộc) lý thuyết; có tính chất lý thuyết

Proportional: : adj: (proportional khổng lồ something) tương ứng về cỡ, số lượng hoặc mức độ (với cái gì); có tỷ lệ đúng; cân nặng xứng

Opposite: : adj: (opposite to somebody / something) đối nhau, ngược nhau, ngược lại

Condition: : n: điều kiện

Adjust: : v: đặt lại mang lại đúng vị trí hoặc trật tự; điều chỉnh

Adjusting: bình sai

Secure: : adj: (secure about something) không có cảmm giác lo âu, nghi ngờ; an tâm; yên tâm; bảo đảm

Probable: : adj: có thể xảy ra hoặc có thể là như thế; có thể hẳn

Quantity: : n: lượng, số lượng, khối lượng

Procedure: : n: thủ tục

Permit: : n: giấy phép

Application: : n: sự gắn vào, sự áp vào / sự áp dụng

Therefore: : adv: bởi vậy, mang đến nên, vì thế, vậy thì

Customary: : adj: theo phong tục thông thường

Rather: : adv: đúng hơn, hơn là

Require: : v: phụ thuộc vào ai/cái gì để đạt được kết quả; phải đến

Characteristic: : adj: (characteristic of sb/sth) cấu thành bộ phận của tính cách một người; tiêu biểu

Additional: : adj: cộngng thêm; thêm vào

Redundant: : adj: thừa, dư

Additional (Redundant): trị đo thừa

Improve: : v: cải tiến, cải thiện, cải tạo

2. Bài đọc:

Triangulation is employed extensively as a means of control for topographic and similar surveys. A triangulation system consists of a series of triangles in which one or more sides of each triangle are also sides of adjacent triangles. The lines of a triangulation system form a network tying together the points or stations at which the angles are measured. The vertices of the triangles are the triangulation stations.

By the use of the triangulation method, the necessity of measuring the length of every line is avoided. If it was possible to measure one side và all the angles in a triangulation system with absolute precision, no further linear measurements would be necessary. Unavoidable errors in the field measurements, however, make it desirable the lengths of two or more lines in each system be measured as a means of checking the computed distances. The lines whose lengths are measured are called based lines.

The arrangement of the triangles in most system affords many different geometrical figures for each of which the theoretical value of the sum of the included angles is known. Also, the sum of the angles about any station should equal 3600, & in any triangle the lengths of the sides should be proportional to lớn the sines of the angles opposite. There known conditions serve as a measure of the precision of the angle measurements và as a means of adjusting the errors so as to secure the most probable values of the measured quantities.

It is not necessary that every angle in a triangulation system be measured; the third can be readily computed. This procedure, however, does not permit the application of the known conditions as a measure of the precision of the measurements, or as a means of adjusting the errors. Therefore, it is customary khổng lồ measure all angles. If all angles were measured, rather more information would be available than required, but it is characteristic of these surveys that additional (or redundant) measurements are taken both to kiểm tra the data và by adjustments to lớn improve the precision of the final results.

3. Dịch:

Lưới tam giác được thực hiện rộng thoải mái như một phương tiện đi lại để khống chế địa hình và công tác đo đạc tương tự. Một mạng lưới tam giác gồm có 1 chuỗi tam giác thì ở đó, một hay nhiều cạnh của tam giác cũng chính là cạnh của những tam giác ngay tức khắc kề. Những cạnh của một hệ thống lưới tam giác chế tạo thành một mạng lưới liên kết với nhau ở các điểm với trạm máy, nhưng mà ở đó những góc hồ hết được đo. Những đỉnh của hình tam giác là những trạm vật dụng của lưới tam giác.

Sự sắp đến xếp của những tam giác trong số đông các mạng lưới hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt rất nhiều về vật dụng hình, với từng tam giác trong đồ dùng hình thì tổng lý thuyết của toàn bộ các góc phía bên trong là ráng định. Cũng như vậy, tổng các góc xung quanh bất kể trạm làm sao phải bằng 360 độ, và trong những tam giác, chiều dài những cạnh nên tỉ lệ thuận cùng với sin của góc đối diện. Việc thỏa mãn nhu cầu các đk đã biết kia phục vụ reviews độ đúng chuẩn đo góc và như thể 1 phương thức bình sai những sai số làm cho đạt được hiệu quả xác suất của đa số trị đo.

Không cần thiết phải đo tất cả các góc trong mạng lưới tam giác, góc máy 3 có thể được giám sát ra một cách dễ dàng. Thủ tục trên, tuy nhiên, không thể cho phép áp dụng các điều kiện sẽ biết trong việc tính toán độ đúng mực của những trị đo, hay như là một phương pháp để bình sai những sai số. Bởi thế, người ta thường xuyên đo tất cả các góc. Nếu toàn bộ các góc hồ hết được đo, ta đã biết nhiều tin tức hơn yêu thương cầu, tuy thế nó là đặc thù cho trắc địa, mẫu mà những trị đo thừa đều được tiến hành để kiểm tra các trị đo với bình sai nhằm tăng độ đúng đắn của công dụng cuối cùng.

2.2. BASE NETS:

1. Trường đoản cú mới:

Proper : adj: mê thích hợp, ưa thích đáng.

Obviously : adj: rõ ràng; hiển nhiên

Economical: : adj: huyết kiệm, tởm tế

Average: : n; adj; v: trung bình

Attention: : n: sự chú ý

Excellent: : adj: xuất sắc, ưu tú

Expansion: : n: sự mở rộng, sự bành trướng, sự phát triển.

Satisfactory : adj: vừa ý; thoả đáng

Lay out : n: cách ba trí, giải pháp trình bày; sự sắp tới đặt

Scheme: : n: sự sắp xếp theo hệ thống; sự phối hợp / v: mưu đồ, ba trí

Discuss: : v: thảo luận

EDM: Electronic Distance Measurement: đo chiều dài điện tử.

Instrument: : n: dụng cụ; công cụ

Aid: : n: sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ/phương luôn thể trợ giúp

Restrict: : v: hạn chế, giới hạn

Brace: : n:

Quadrilateral: : adj: có bốn cạnh, tứ giác/ n: hình tứ giác

Thereby: : adv: bằng cách ấy, theo cách ấy; vì chưng đó

Trilateration: : n: phép đo tía cạnh tam giác

Framework: : n: lưới cơ sở

Trilateration framework: lưới tam giác đo cạnh

Convention: : n: hội nghị, sự triệu tập/ quy ước

2. Bài bác đọc:

In a system of triangulation, long sides (within proper limits) are obviously more economical than short ones. It is difficult và expensive to lớn measure long base lines; hence, in practice, the base lines are usually much shorter than the average length of the triangle sides. This condition necessitates the most careful attentions lớn the location of the base lines và the immediately adjacent stations. The figure formed by this group of stations is called the base net and is formed so as khổng lồ permit economical lengths of triangles sides to be used with a minimum less in the precision of the measured base line.

The figure 2.1.a is an example of an excellent base net affording quick & accurate expansion of the base line khổng lồ the longer sides of the system. The khung of base net show in the figure 2.1.b is satisfactory if it can be so laid out as to avoid the small angular.

Figure 2.1: Base Nets

Scheme of the simple design discussed so far are extremely useful when EDM instruments and calculating sida are not available because distance measurement và calculation can be kept khổng lồ a minimum. However, when EDM equipment is available then more than one distance would be measured & the layout of the control scheme would not be restricted to lớn braced quadrilaterals và centre-point polygons. In fact, we could measure lengths only, thereby producing a trilateration framework.

Most modern control scheme involved both angular measurement & the measurement of selected, or all, sides & so should no be called simply triangulation or trilateration surveys, by convention, the name triangulation generally applies.

Xem thêm: Mức Lương Của Nghề Tổ Chức Sự Kiện, Mức Lương Ngành Tổ Chức Sự Kiện 2021

3. Dịch:

Trong một mạng lưới tam giác, các cạnh lâu năm (trong số lượng giới hạn cụ thể) ví dụ là kinh tế tài chính hơn so với cạnh ngắn. Đo cạnh đáy dài thì khó và đắt tiền, do đó, trong thực tiễn, cạnh lòng thường ngắn thêm nhiều đối với độ dài trung bình của cạnh tam giác. Điều khiếu nại này đòi hỏi phải chăm chú tới địa điểm của cạnh đáy và các trạm ngay cạnh một cách cảnh giác nhất. Đồ hình được ra đời bởi tập hợp các trạm thì được call là màng lưới cơ sở, cùng nó được ra đời để đã đạt được độ nhiều năm cạnh được sử dụng phải chăng về kinh tế với độ đúng đắn thấp nhất của những cạnh đáy được đo.

Hình 2.1.a là 1 ví dụ về một mạng lưới điển hình có thể chấp nhận được mở rộng một cách nhanh chóng và đúng đắn của cạnh lòng từ đều cạnh dài thêm hơn của mạng lưới. Sự làm ra mạng lưới cơ sở trình diễn ở hình 2.1.b là thỏa mãn nhu cầu nếu nó rất có thể được sắp đặt để tránh được các góc nhỏ.