ĐIỂM THI ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

     

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học kinh tế tài chính quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, với 54 lịch trình đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chủ yếu quy năm 2021 của ngôi trường Đại học tài chính Quốc dân là 20 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh ĐH kinh tế tài chính Quốc Dân 2021 đã được công bố ngày 15/9, Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh của 54 ngành bên dưới đây.
Bạn đang xem: điểm thi đại học kinh tế quốc dân

Điểm chuẩn Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh yêu đương mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài bao gồm công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài thiết yếu doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinh tế phân phát triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán ghê tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học thứ tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật tởm tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê gớm tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất rượu cồn sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE - giờ Anh hệ số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị sale (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và chế độ (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định tổn phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học tài liệu trong tài chính & sale (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh lợi nhuận (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích marketing (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị quality và Đổi new (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài chủ yếu (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ thế giới (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tài bao gồm (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp với phát triển kinh doanh (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn nước ngoài (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu tư tài thiết yếu (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ thế giới (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị kinh doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu quý mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài bao gồm công ---
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế vạc triển ---
18 7310108 Toán khiếp tế ---
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học trang bị tính ---
22 7380107 Luật ghê tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê khiếp tế ---
25 7340116 Bất rượu cồn sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường ---
30 7850103 Quản lý khu đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) ---
38 POHE Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh hệ số 2) ---
39 EBBA Quản trị sale (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và chính sách (E- PMP) ---
41 EP02 Định chi phí Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học tài liệu trong tài chính & sale (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh thu (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích marketing (BA) ---
45 EP07 Quản trị điều hành quản lý thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị chất lượng và Đổi bắt đầu (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài chủ yếu (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp hội chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp hội chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tài chủ yếu (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp với phát triển sale (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn nước ngoài (IHME) ---
53 EP10 Đầu tứ tài chủ yếu (BFI) ---
54 EP14 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng tích hợp hội chứng chỉ thế giới (LSIC) ---
học viên lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên


Xem thêm: 3 Cách Làm Cá Chẽm Hấp Ngon Ngọt Thơm Lừng Chiêu Đãi Cả Nhà, Ca Chem Hap Nam Dong Co

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị kinh doanh ---
10 7340121 Kinh doanh yêu quý mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài bao gồm công ---
13 CT3 Tài chính doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phát triển ---
18 7310108 Toán kinh tế ---
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học vật dụng tính ---
22 7380107 Luật ghê tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê khiếp tế ---
25 7340116 Bất cồn sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường ---
30 7850103 Quản lý khu đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) ---
38 POHE Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - giờ Anh thông số 2) ---
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) ---
41 EP02 Định giá tiền Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học tài liệu trong tài chính & kinh doanh (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích sale (BA) ---
45 EP07 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị unique và Đổi mới (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài bao gồm (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tài chính (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp với phát triển marketing (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) ---
53 EP10 Đầu tư tài chính (BFI) ---
54 EP14 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng tích hợp chứng chỉ thế giới (LSIC) ---
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Mua Bột Trà Thái Ở Đâu ? Top Địa Chỉ Bán Bột Trà Sữa Thái Top Địa Chỉ Bán Bột Trà Sữa Thái

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc ghê Te Quoc Dan 2022 đúng mực nhất bên trên retunggiay.vn