Đại Học Nông Lâm Điểm Chuẩn 2019

     

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm thành phố hcm 2020

Theo phương thức xét tuyển bằng hiệu quả thi, kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2020


*

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm thành phố hcm 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ vừa lòng môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm chuyên môn nông nghiệp 7140215Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ phù hợp 3: Toán, Hóa, SinhTổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh 18.00

Quản trị khiếp doanh

7340101

tổng hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

20.50

Kế toán

7340301

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

20.25

Công nghệ sinh học

7420201

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán, Lý, SinhTổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 20.25

Bản đồ vật học

7440212

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

16.00

Khoa học tập môi trường

7440301

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

19.00

Công nghệ nghệ thuật ô tô

7510205

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

20.50

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

19.00

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

7520216

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ Anh

20.00

Công nghệ chế biến

thủy sản

7540105

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

15.00

Chăn nuôi

7620105

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Sinh, tiếng Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Sinh, giờ Anh

18.00

Công nghệ rau củ quả và cảnh quan

7620113

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

15.00

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2:Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3:Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ Anh

15.00

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Thú y

7640101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
tổ hợp 1: Toán, Lý, giờ AnhTổ phù hợp 2: Toán, Ngữ Văn, giờ AnhTổ đúng theo 3: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng AnhTổ phù hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, giờ Anh21.25

Kinh tế

7310101

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

19.00

Quản lý khoáng sản và

môi trường

7850101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

16.00

Quản lý đất đai

7850103

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh tổng hợp 3: Toán, vật dụng lý, Địa Lý tổng hợp 4: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

16.00

Công nghệ hoa màu Chương trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán, Hóa, SinhTổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh18.00

Thú y

Chương trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

21.25

Quản trị gớm doanh

Chương trình đào tạo chất lượng cao
7340101C(CLC)Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh19.00

Công nghệ sinh học

Chương trình đào tạo quality cao
7420201C(CLC)

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ phù hợp 2: Toán, Hóa, tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán, Sinh, giờ Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC)Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh16.00

Kỹ thuật môi trường

kimsa88
cf68