Cặp Chất Không Xảy Ra Phản Ứng Là

     

Hòa tan không còn 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu với Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng dư thấy còn sót lại 6,4 gam Cu ko tan. Còn mặt khác hòa tan không còn 24,16 gam các thành phần hỗn hợp trên vào 240 gam hỗn hợp HNO3 31,5% (dùng dư) thu được hỗn hợp Y. Mang đến 600 ml hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp Y. Lọc quăng quật kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc, tiếp đến nung tới cân nặng không song thu được 78,16 gam rắn khan. Nồng độ C% của Cu(NO3)2 trong dung dịch Y gồm giá trị sát nhất với
Bạn đang xem: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 11,664 gam chất rắn với dung dịch X đựng 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 5,04 gam bột fe vào dung dịch X, sau thời điểm các làm phản ứng hoàn toàn, thu được 5,616 gam chất rắn. Quý giá của m là:


Cho 9,2 gam tất cả hổn hợp X có Mg cùng Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 cùng Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) với dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), chiếm được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử của S+6, làm việc đktc). Mang lại dung dịch NaOH dư vào Z, nhận được kết tủa T. Nung T trong không gian đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam các thành phần hỗn hợp rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng của fe trong X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu với Fe vào dung dịch H2SO4loãng (dư) , xong xuôi phản ứng chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của sắt trong 2m gam X là


Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp X tất cả Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3và Fe(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Tổ hợp hết Y vào dung dịch đựng 1,9 mol HC1 cùng 0,15 mol HNO3đến phản bội ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không bao gồm NH4+) với 0,275 mol các thành phần hỗn hợp khí T có NO và N2O. đến dung dịch AgNO3dư vào Z đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của Fe(NO3)2, trong Y là


Cho 14,4 gam tất cả hổn hợp Fe, Mg với Cu (số mol mỗi sắt kẽm kim loại bằng nhau) tính năng hết với hỗn hợp HNO3 (dư), thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N2, N2O, NO với NO2 trong các số đó hai khí N2 với NO2 gồm số mol bởi nhau. Cô cạn cẩn trọng toàn bộ X nhận được 58,8 gam muối khan. Số mol HNO3 vẫn tham gia phản nghịch ứng là
Xem thêm: Thành Phần Các Nguyên Tố Trong Hợp Chất Hữu Cơ ? Thành Phần Các Nguyên Tố Trong Hợp Chất Hữu Cơ

Để đảm bảo vỏ tàu làm bằng thép phần ngâm trong nước biển, bạn ta gắn thêm sắt kẽm kim loại M vào vỏ tàu. Kim loại M có thể là


Cho các thành phần hỗn hợp Cu cùng Fe2O3 vào hỗn hợp HCl dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng một lượng hóa học rắn không tan. Muối trong hỗn hợp X là


Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm hỗn hợp KOH (dư) vào 4 hỗn hợp trên, thêm tiếp hỗn hợp NH3 đặc (dư) vào thì sau khi xong xuôi các làm phản ứng số chất kết tủa thu được là


Đốt cháy 4,16 gam lếu hợp gồm Mg và Fe vào khí O2, chiếm được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm những oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong hỗn hợp HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được 6 gam hóa học rắn. Phương diện khác mang đến Y tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
Xem thêm: So Sánh Ip13 Và Ip13 Pro Và Iphone 13 Pro Max, Máy Nào Dành Cho Ai?

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam