Bài tập kế toán nhà hàng khách sạn

     

Kế toán quán ăn – khách sạn được hạch toán theo 2 cách thịnh hành là phương pháp kiểm kê chu kỳ và cách thức kiểm kê thường xuyên. Việc lựa chọn cách thức kế toán tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp lớn phải căn cứ vào quánh điểm, tính chất, số lượng, chủng nhiều loại vật tư, mặt hàng hoá. Với yêu cầu cai quản để tất cả sự vận dụng tương thích và buộc phải được thực hiện đồng nhất trong niên độ kế toán. Trong bài viết này, kế toán tài chính Việt Hưng phía dẫn độc giả cách hạch toán kế toán quán ăn – khách sạn theo phương thức kiểm kê định kỳ.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán nhà hàng khách sạn

*

Khi kế toán vận dụng hạch toán theo cách thức kiểm kê thời hạn thì:

Không theo dõi, phản ánh thường xuyên, liên tục;Chỉ phản ảnh hàng tồn vào đầu kỳ và cuối kỳ, không phản ánh hàng xuất vào kỳ.

Phương pháp kiểm kê thời hạn là phương pháp căn cứ vào tác dụng kiểm kê thực tế. Để bội phản ánh cực hiếm hàng tồn kho vào cuối kỳ trên sổ kế toán tài chính tổng hợp và từ kia tính ra trị giá thiết bị tư, hàng hoá đang xuất.

Xem thêm: Thất Thiên Thần Tượng Genshin Impact, Thất Thiên Thần Tượng

Trị giá bán vật tứ xuất kho = Trị giá chỉ vật tư tồn đầu kỳ + Tổng giá vật bốn mua vào vào kỳ – Trị giá vật tư tồn cuối kỳ


NỘI DUNG CHÍNH

Hạch toán kế toán nhà hàng – hotel theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Hạch toán kế toán nhà hàng quán ăn – khách sạn theo cách thức kiểm kê định kỳ

Khóa học thực hành thực tế kế toán nhà hàng quán ăn khách sạn

Khóa học thực hành kế toán tổng vừa lòng trong khách hàng sạn

Hạch toán kế toán nhà hàng – hotel theo phương thức kê khai thường xuyên xuyên

Hạch toán 611

Kết chuyển trị giá NVL, CCDC tồn kho vào đầu kỳ kế toán (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước). Ghi:

Nợ TK 611 – thiết lập hàng (6111 – thiết lập NVL)

Có TK 152 – NVL

Có TK 153 – CCDC

Khi download NVL, CCDC, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Thì giá gốc NVL, CCDC thiết lập vào được phản ánh vào TK 611 không có thuế GTGT. Ghi:

Nợ TK 611 – cài đặt hàng (giá thiết lập chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả mang lại người bán (3311).

Trị giá thực tế NVL, CCDC xuất sử dụng đến sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Ghi:

Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,…

Có TK 611 – sở hữu hàng (6111)

Căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế. Kế toán phải xác định trị giá thực tế NVL tồn kho vào cuối kỳ kế toán và trị giá thực tế NVL, CCDC xuất vào sử dụng hoặc xuất bán.

Xem thêm: Top 15+ Món Ngon Từ Cá Siêu Ngon Và Chất Ai Ăn Cũng Mê, 20+ Món Ngon Từ Cá Cực Ngon

Kết chuyển trị giá thực tế NVL, CCDC tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê), ghi:

Nợ TK 152 – NVL

Nợ TK 153 – CCDC

Có TK 611 – cài hàng (6111)

*
Khách sạn Mal

Hạch toán 631

Kết chuyển chi phí sản xuất, khiếp doanh, bỏ ra phí dịch vụ dở dang đầu kỳ kế toán tài chính vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Kết chuyển đưa ra phí NVL trực tiếp vào TK giá thành sản xuất vào thời điểm cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – phần vượt trên nút bình thường

Có TK 621 – bỏ ra phí NVL trực tiếp

Kết chuyển đưa ra phí nhân công trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất vào vào cuối kỳ kế toán. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – phần vượt trên nút bình thường

Có TK 622 – bỏ ra phí nhân lực trực tiếp.

Tính toán phân bổ và kết chuyển đưa ra phí sản xuất tầm thường vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,…vào vào cuối kỳ kế toán. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ)

Có TK 627 – chi phí sản xuất chung

Tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 154 – bỏ ra phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 631 – Giá thành sản xuất

Giá thành dịch vụ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 631 – Giá thành sản xuất

Sử dụng dịch vụ chi tiêu và sử dụng (nội bộ) ghi:

Nợ TK 641, 642

Có TK 631

Kế toán viên áp dụng phương pháp kiểm kê thời hạn ở phần đa doanh nghiệp có rất nhiều chủng một số loại vật tư, cực hiếm thấp cùng được xuất hay xuyên. Hy vọng bài viết bổ sung thêm kiến thức, thông tin hữu ích cho chính mình đọc.